به وبسایت نمونه سایت اختصاصی اعضاء خوش آمدید
kermani.m1350@gmail.com مثال: 09901180575

سوالات متداول

سوالات متداول

کاربر گرامی :
در این صفحه می‌توانید پرسش‌هایی که بیشتر توسط کاربران پرسیده شده‌اند را به همراه پاسخ آنها بیابید.

<div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading" role="tab" id="heading_24"> <h4 class="panel-title"> <a role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse_24" aria-expanded="true" aria-controls="collapse_24"> محصولات سفارش داده شده از چه طریقی ارسال خواهد شد؟ </a> </h4> </div> <div id="collapse_24" class="panel-collapse collapse in" role="tabpanel" aria-labelledby="heading_24"> <div class="panel-body"> نحوه ارسال را شما میتوانید مشخص و اعلام کنید. </div> </div> </div><div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading" role="tab" id="heading_25"> <h4 class="panel-title"> <a role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse_25" aria-expanded="true" aria-controls="collapse_25"> از چه طریقی میتوانم با شما همکاری داشته باشم؟ </a> </h4> </div> <div id="collapse_25" class="panel-collapse collapse " role="tabpanel" aria-labelledby="heading_25"> <div class="panel-body"> گزینه فرصت های شغلی را ملاحظه فرمایید. </div> </div> </div><div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading" role="tab" id="heading_26"> <h4 class="panel-title"> <a role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapse_26" aria-expanded="true" aria-controls="collapse_26"> برای مذاکره حضوری جهت همکاری از چه طرقی اقدام کنم؟ </a> </h4> </div> <div id="collapse_26" class="panel-collapse collapse " role="tabpanel" aria-labelledby="heading_26"> <div class="panel-body"> فرم حاضر در منو ارتباط با ما را تکمیل و ارسال نمایید و یا از طریق راه های ارتباطی در همان صفحه اقدام نمایید. </div> </div> </div>