به وبسایت نمونه سایت تحویلی اعضاء خوش آمدید
kermani.m1350@gmail.com مثال: 09901180575

پیشنهاد ویژه

پیشنهاد ویژه
عنوان: عضویت گروهی در سامانه های مک وب

استان : تهران / شهر : تهران

شرح پیشنهاد ویژه :

پرتال مک وب به اتحادیه ها، انجمن ها، صنوف و مراکزی که متقاضی عضویت گروهی اعضای خود در یکی از سامانه های مرتبط با کسب و کارشان می باشند، تخفیف ویژه ارائه می نماید.
مدیران مراکز فوق درخواست خود را از طریق منوی ارتباط با ما در پرتال مک وب اعلام نمایند.
توجه: موضوع فوق، یک نمونه، جهت درک بهتر بخش پیشنهاد ویژه برای متقاضیان سایت اختصاصی در پرتال ملی مک وب می باشد.